USŁUGI

OFERTA:

W ramach usług księgowych oferujemy

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
  • sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji CIT, PIT i VAT,
  • sporządzanie informacji o dokonanych transakcjach unijnych VAT UE,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  • doradztwo w kwestiach podatkowych,
  • możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.